ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 

Email : info.ciengineering@gmail.com

     ddcie@ciengineering.com

 

                                               เบอร์โทรศัพท์ : 02-791-9502-4 

 

                                               ฝ่ายขาย  : 083-139-5013, 081-439-5689

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work Shop Bangkok / Nakhon Sawan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ !! เว็ปไซต์ใหม่ของบริษัท

 

 

 

New Website :  www.ci-engineering.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        ทางบริษัท C.I. Engineering ต้องการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานฝ่ายวิศวกรรม

 

1. ออกแบบเครื่องกล  (Mechanical Design)     1   ตำแหน่ง

 - วุฒิการศึกษา  ปวส  ปริญญาตรี   ใช้โปรแกรม AutoCad , 3 D ได้ดี

 - พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ ,มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกล

 - ขยัน และมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

2. ฝ่ายขายงานวิศวกรรม                                     2    ตำแหน่ง          

- ชาย- หญิง วุฒิการศึกษา   ปวส  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์   วิศวกรรม

- พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกถษ , มีใบอนุญาติขับขี่รถยนตร์

- ขยัน และมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร         

 

         สนใจ : ติดต่อสอบถามหรือส่งข้อมูลส่งทางฝ่ายบุคคล  TEL : 02-7919502-4

 e-mail  :  ddcie@ciengineering.com 

                 pduangrudee.cieng@gmail.com

 

                                       PLEASE WELCOME  CONTACT US  OR  E-MAIL 

กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้เพื่อใช้ในการติดต่อบริการต่างๆ
ของ บริษัท ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Email :
หัวข้อเรื่อง :
รายละเอียด :