Automatic Tank Cover
Automatic Tank Cover

 

 

 

ระบบฝาถังเปิด-ปิดอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดถังกว้าง 1.8 W x ยาว 3.2 L 

 

 

 

ราคางบประมาณ 105,000 บาท

 

 

 

Tank cover and system price = 105,000 Baht