Tunnel Oven with conveyor
เตาอบสายพาน (Tunnel Oven with conveyor)

 

OVEN

 

 

 

รับออกแบบ-ผลิตสายเตาสายพานอบร้อน (Tunel Oven with conveyor)

 

เตาอบชุดนี้ใช้สำหรับอบกำจัดน้ำของจากชิ้นงาน ส่วนใหญ่จะให้คู่กับเครื่องล้างหรือใช้หลังจากProcessล้างชิ้นงาน ระบบเชื้อเพลิงของเตาอบมีทั้งแบบไฟฟ้า แก๊ส หรือ ไอน้ำ ซึ่งทางเรารับออกแบบตามความต้องการของลูกค้า   

 

- Electrical Heating/Burner/Steam heat exchanger

- Design temp 25-250 °C (Up to requirement)

- Adjustable speed chain conveyor

- Steel/Stainless steel structure

- Easily to service maintennance

- Customized design chain conveyor

- Made in Thailand

 

www.ciengineering.com

 

 

ราคางบประมาณ 175,000 บาท

 

 

 

 

Dryer oven price = 175,000 Baht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับออกแบบระบบให้ความร้อนด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ เป้าหมายของเราคือชิ้นงานที่สะอาดและแห้งสนิท

 

 

 

 

 

 

 

  เตาอบสายพาน Oven ci

 

 

 

    

 

 

คอนเวเยอร์อุโมงเตาอบลมร้อนแบบสานพานสเตนเลส อุณหภูมิ องศา 160 'C

สำหรับอบแห้งชิ้นงานจากการจุ่ม Flux  ราคางบประมาณอยู่ที่ 2.3 ล้านบาท

 

เตาอบชุดนี้ใช้สำหรับอบกำจัดน้ำของจากชิ้นงานระบบเชื้อเพลิงของเตาอบมีทั้งแบบไฟฟ้า แก๊ส หรือ ไอน้ำ ซึ่งทางเรารับออกแบบตามความต้องการของลูกค้า   

 

- Electrical Heating/Burner/Steam heat exchanger

- Design temp 25-700 °C (Up to requirement)

- Adjustable speed chain conveyor

- Steel/Stainless steel structure

- Easily to service maintennance

- Customized design chain conveyor

- Made in Thailand

 

 

 

ราคางบประมาณ 2,175,000 บาท

 

 

 

 

Conveyor oven price = 2,175,000 Baht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnel Oven with Chain conveyor

 

- Stainless steel housing

- Heat Souce : LPG Gas

- Stainless steel chain conveyor

- Automatic shuttle door

- Working temp : Customized

 

 

ราคางบประมาณ 1,275,000 บาท

 

 

 

 

 

Conveyor oven price = 1,275,000 Baht 

 

 

 

 

 

เตาอบสายพานชุดนี้ใช้สำหรับอบกำจัดน้ำของจากชิ้นงานส่วนใหญ่จะให้คู่กับเครื่องล้างหรือใช้หลังจากProcessล้างชิ้นงาน ระบบเชื้อเพลิงของเตาอบมีทั้งแบบไฟฟ้า แก๊ส หรือ ไอน้ำ ซึ่งทางเรารับออกแบบตามความต้องการของลูกค้า  ซึ่งจุดเด่นของเตาอบชุดนี้จะมีความยาวเพื่อให้มีช่วง CoolDown ความร้อนของงานลง คือทำให้ชิ้นงานที่ถูกอบแห้ง มีความร้อนน้อยลงเพื่อให้พนักงานสามารถจับได้ง่ายตอน Unload ชิ้นงาน

 

 

Video : https://youtu.be/hnoKLDjvo94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอนเวเยอร์อุโมงเตาเผา 600 องศา 'C 

 

เตาอบชุดนี้ใช้สำหรับอบกำจัดน้ำของจากชิ้นงาน ส่วนใหญ่จะให้คู่กับเครื่องล้างหรือใช้หลังจากProcessล้างชิ้นงาน ระบบเชื้อเพลิงของเตาอบมีทั้งแบบไฟฟ้า แก๊ส หรือ ไอน้ำ ซึ่งทางเรารับออกแบบตามความต้องการของลูกค้า   

 

- Electrical Heating/Burner/Steam heat exchanger

- Design temp 25-700 °C (Up to requirement)

- Adjustable speed chain conveyor

- Steel/Stainless steel structure

- Easily to service maintennance

- Customized design chain conveyor

- Made in Thailand

 

 

ราคางบประมาณ 1,015,000 บาท

 

 

 

 

 

Conveyor oven price 1,015,000 Baht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอนเวเยอร์อุโมงเตาอบลมร้อนแบบตะกร้าแขวน อุณหภูมิ องศา 160 'C

สำหรับอบชิ้นงานที่เคลือบน้ำยาวานิช

 

เตาอบชุดนี้ใช้สำหรับอบกำจัดน้ำของจากชิ้นงานระบบเชื้อเพลิงของเตาอบมีทั้งแบบไฟฟ้า แก๊ส หรือ ไอน้ำ ซึ่งทางเรารับออกแบบตามความต้องการของลูกค้า   

 

- Electrical Heating/Burner/Steam heat exchanger

- Design temp 25-700 °C (Up to requirement)

- Adjustable speed chain conveyor

- Steel/Stainless steel structure

- Easily to service maintennance

- Customized design chain conveyor

- Made in Thailand

 

 

 

ราคางบประมาณ 1,115,000 บาท

 

 

 

 

Conveyor oven price 1,115,000 Baht 

 

 

 

 

 

ผลิตเตาอบอุตสาหกรรม ขนาดตามต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตเตาอบอุตสาหกรรม ขนาดตามต้องการ1

 

 

 

 

 

 

 

 

เรารับสร้างออกแบบตามความต้องการลูกค้า CUSTOMIZED & SPECIAL MACHINE

 

www.ciengineering.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Another Customized Machine

 

Conveyor system                                        Passivation Line                            Spray Cleaning Line

 

Drying Oven With Conveyor                Anodizing plating                         Industrial Washing Machine

 

Cartesian Robot X-Y-Z                        Hard Anodizing Plating Line           Hot Spin dryer

 

Dipping machine                                Zinc Electro Plating Line                Ultrasonic cleaning machine

 

Wire bending machine                        Nickel chrome plating                   Tunnel Oven with conveyor

 

Automatic Knife grinder                      Wet Scrubber And Ducting            Plastic Machining

 

Wire Harness Assembly Lines              Barrel ลูกกลิ้งบาเรล งานชุบ

 

Forming machine                               Chemical Tank (PP PVC SUS)

 

Biodiesel                                           Piping System

 

Electrochemical Machine (ECM)