Incinerator and system
Incinerator and system - เตาเผาขยะและระบบบำบัดควันพิษ

 

รับออกแบบผลิต จัดจำหน่าย ระบบเตาเผาขยะ ระบบบำบัดควันพิษ ให้สะอาดเอี่ยม ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

Refferene Project  ; Waste cap : 150 Kg / Hour

 

 

Specifications

 

- Smokeless and no harmful to environment.

 

- Continuously and fully burning.

 

- Simple operation.

 

 

 

 

 

 incinerator 1 -medical waste

 

 

 

 

 

 

We provide design and machine (Incinerator and system) with professional consultant from environment engineer. To provide clean air to environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 incinerator 1 -medical watse     Medical waste incinerator

 

 

 

 

 

 

สามารถ เผาขยะ ซากสัตว์ พลาสติก ขยะทางการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air Pollution Control System 

 

 

 

 

 

Wet Scrubber

 

 

 

 

 

สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมสะอาด ขจัดขยะให้ชุมชน

 

WIN WIN WIN CORPORATION