Incinerator and system
Incinerator and system - เตาเผาขยะและระบบบำบัดควันพิษ

 

รับออกแบบผลิต จัดจำหน่าย ระบบเตาเผาขยะ ระบบบำบัดควันพิษ ให้สะอาดเอี่ยม ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

Refferene Project  ; Waste cap : 150 Kg / Hour

 

 

Specifications

 

- Smokeless and no harmful to environment.

 

- Continuously and fully burning.

 

- Simple operation.

 

 

 

 

We provide design and machine (Incinerator and system) with professional consultant from environment engineer. To provide clean air to environment. 

 

 

 

 

 

     Medical waste incinerator

 

 

 

 

 

 

สามารถ เผาขยะ ซากสัตว์ พลาสติก ขยะทางการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air Pollution Control System 

 

 

 

 

 

Wet Scrubber

 

 

 

 

 

สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมสะอาด ขจัดขยะให้ชุมชน

 

WIN WIN WIN CORPORATION