Painting Booth And Line
ออกแบบผลิตสร้างไลน์พ่นสีทุกชนิด Painting Booth And Line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพ่นสี - Painting Booth

 

ระบบพ่นสีสเปรย์

สีสามารถแบ่งประเภทได้เป็น 2 ประเภท คือ สีน้ำ และ สีฝุ่น

ส่วนห้องพ่นสีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ห้องพ่นสีน้ำแบบกรองแห้ง ห้องพ่นสีน้ำแบบกรองด้วยม่านน้ำ และ ห้องพ่นสีฝุ่น

 

 
 
Dry Spray Booth ห้องพ่นสีน้ำมัน ประตูม้วนไฟฟ้า

ห้องพ่นสีน้ำแบบกรองแห้ง (Dry Filter Booth)

ห้องพ่นสีแบบม่านน้ำ Water Curtain booth

ห้องพ่นสีน้ำแบบกรองเปียก ( Water Curtain)

Powder painting booth ห้องพ่นสีฝุ่น

ห้องพ่นสีฝุ่น (Cartridge Filter Booth)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
จำหน่ายปืนพ่นสีฝุ่น

ชุดปืนพ่นสีฝุ่น (Powder painting gun set)

 

 

คอนเวเยอร์แบบแขวน - Overhead conveyor

ผลิตจำหน่ายคอนเวเยอร์แบบแจวน conveyor chain conveyor
รับออกแบบผลิตสร้างไลน์ พ่นสี painting line5
conveyor chain conveyor คอนเวเยอร์โซ่ลำเลียงแบบแขวน 4
ผลิตจำหน่ายคอนเวเยอร์แบบแจวน conveyor chain conveyor 2
ผลิตจำหน่ายคอนเวเยอร์แบบแจวน conveyor chain conveyor 5
ผลิตจำหน่ายคอนเวเยอร์แบบแจวน conveyor chain conveyor 4