Weighting Tank
ถังชั่งน้ำหนัก ชั่งน้ำหนักไซโล ชั่งน้ำหนักถังเก็บน้ำ

 

 

 

 

 

ผลิตถังชั่งน้ำหนัก ชั่งน้ำหนักไซโล ชั่งน้ำหนักถังเก็บน้ำ

 

 

 

 

SILO WEIGHTING TANK

 

โครงการถังไซโล ถังชั่งแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาดถังละ 5 ตัน ใช้ชั่งและออกใบตรวจวัดน้ำหนัก ทดแทนแท่นชั่งฝังพื้น  ระบบใหม่ทดแทนทำงานไว เพิ่มกำลังผลิต 5 เท่า ลดคนใช้งานได้ครึ่งหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมระบบควบคุม PLC และ Scada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เซอร์โวมอเตอร์ Overhead Crane (Servo drive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตถังไซโล Silo tank ถังเหล็ก    ผลิตถังเหล็ก Silo