ผลิต,ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
03-08-2017
ผลิต,ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

 

 

เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล Bio diesel Machine

 

 

 

ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ผลิตเครื่องพลังงานทดแทนไบโอดีเซลให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

สูตรสกัดน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันเหลือใช้ ให้กลายเป็นน้ำมันดีเซล 

All News